Održana promocija projekta „Prijavi, ne ćuti!“

 

Dana 17.11.2021. godine u prostorijama Udruženja Društvo Roma iz Zaječara, održana je promocija projekta „Prijavi, ne ćuti!“.
Projekat „Prijavi, ne ćuti!“ ima za cilj da unapredi rad Romske platforme kao vid alata u efikasnoj borbi protiv diskriminacije na osnovu etničkog porekla i nacionalne pripadnosti i da kroz obilazak romske zajednice na terenu, motiviše i ohrabri žrtve nasilja da aktivno prijavljuju slučajeve diskriminacije ili kršenja ljudskih prava putem sajta.
Organizacije koje su uključene u projekat jesu:

1. Udruženje Društvo Roma Zaječar – Nosioc projekta
2. Udruženje Romani Asvin Kruševac – Partner na projektu
3. Udruženje romskih studenata – Partner na projektu

Kroz projekat će ukupno biti obuhvaćeno 15 gradova u kojima će se održati infosesije o Romskoj platformi i diskriminaciji.
Sam projekat traje šest meseci, a podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u okviru Javnog poziva „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“

Romska platforma je projekat čiji je cilj da aktivno prikuplja i objavljuje informacije o slučajevima kršenja ljudskih prava nad pripadnicima romske zajednice u Srbiji, kao i da pruži podršku Romima i Romkinjama čija su prava ugrožena.