Održana promocija Romske platforme u Zaječaru

Dana 20.11.2021. godine u Zaječaru održana je promocija Romske platforme. Na promociji govorilo se na temu diskriminacije, ličnih svojstva, mehanizma za borbu protiv diskriminacije, kao i koje sve institucije preventivno mogu da deluju na slučajeve diskriminacije.

Romska platforma je projekat čiji je cilj da aktivno prikuplja i objavljuje informacije o slučajevima kršenja ljudskih prava nad pripadnicima romske zajednice u Srbiji, kao i da pruži podršku Romima i Romkinjama čija su prava ugrožena.

Diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednake šanse da ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava. To je nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.

Na početku i na kraju infosesije podeljeni su upitnici o znanju učesnika na temu diskriminacije.