Brankica Janković: I dalje diskriminisana bolesna i siromašna deca, Romi i deca u ustanovama

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je položaj dece poslednjih godina poboljšan, ali da i dalje postoji diskriminacija osetljivih grupa, kao i da je nasilje postalo prihvatljiv obrazac ponašanja mladih.

Ona je na konferenciji „Odgovornost u zaštiti prava deteta“ koju je na Međunarodni dan dece u Novom Sadu organizovao Pokrajinski zaštitnik građana istakla da su prethodnih godina kroz unapređenje zakonskog okvira, poboljšan položaj dece, ali da diskriminacija i dalje postoji.

„Svesni uloge i odgovornosti koju kao institucija za zaštitu ljudskih prava imamo, prošle godine izradili smo Poseban izveštaj o diskriminaciji dece za prethodnih sedam godina. Izveštaj je pokazao da diskriminacija nije iskorenjena i da su joj najčešće izložena deca sa invaliditetom, deca koja žive u ustanovama, romskim naseljima, u siromaštvu, kao i ona koja boluju od retkih bolesti“, istakla je Janković.

Ona je upozorila da izveštaj ukazuje i da su izraženi nasilje i netrpeljivost medju decom i mladima i da postaju prihvatljiv obrazac ponašanja.

„Vršnjačko nasilje, koje pored fizičkog nasilja podrazumeva verbalno nasilje izrugivanje, davanje pogrdnih imena, širenje glasina, omalovažavanje, pa i fizičke napade, dobija nove i sofisticiranije forme u digitalnom svetu. Društvene mreže i brojne aplikacije, izazovi u koje se mladi upuštaju otvaraju niz problema – od diskriminacije preko narušavanja privatnosti, do bezbednosti“, rekla je poverenica.

Dodala je da se dečja prava regulišu u velikom broju propisa, ali da deklarativnu i zakonsku podršku, mora da prati i primena u praksi, navedeno je u saopštenju.

 

Izvor vesti – https://rominfomedia.rs/2022/06/03/brankica-jankovic-i-dalje-diskriminisana-bolesna-i-siromasna-deca-romi-i-deca-u-ustanovama/