ERRC održao sastanak sa aktivistima

Evropski centar za prava Roma održao je svoj prvi dvodnevni sastanak od 10 do 12 setembra u Atini,Grčkoj.Dvodnevni događaj dao je aktivistima priliku da razgovaraju o širokom spektru tema koje se tiču prava Roma u Evropi.
Mrežu za prava Roma čini 25 organizacija za ljudska prava širom Evrope koje nastoje da ujedine aktiviste za ljudska prava,Rome i nerome, koji se bore da zaštite prava Roma u svojoj zemlji i među mrežu u zajedničkom cilju olakšava im Evropski centar prava Roma (ERRC) koji deluje kao ravnopravni partner zajedno sa ostalim članovima.