Istinita priča o životu Romkinja u Srbiji – 2

Romkinje su višestruko marginalizovane: u samoj romskoj zajednici koja je bila i ostala veoma patrijarhalna, a zatim i kao pripadnice manjine od većinskog društva. Osam žena priča o tome kako su odrastale i šta su doživljavale u porodici, školi u društvu.

Priče su veoma različite, čak i kad se radi o bliskim rođakama, baš kao što su različite i žene s kojima se pričalo, raznih generacija i sudbina.

           Kata Oroš drži ćerku u naručju, Foto – Danas.rs

“Mi smo bile srećne!”

Kata Oršoš (na slici sa porodicom) jeste iz te starije generacije. Ima 62 godine, odraslu decu, sina i tri ćerke. Međutim, ona kaže da je bila srećna kad je bila mlada. I ne samo ona.

„Bilo je bolje osamdesetih godina, mi smo bile srećne. Muž i ja smo živeli u skladnom braku. Sada mlade Romkinje žele da budu moderne. U današnje vreme i čega nema toga mora biti“, ispričala nam je u svojoj kući u Doroslovu.

Izvor vesti – https://www.danas.rs/vesti/drustvo/moje-se-znalo-kuca-i-deca-osam-istinitih-prica-o-zivotu-romkinja-u-srbiji/