Međunarodni dan holokausta nad Romima

Dan 16. decembar uzet je za Međunarodni dan sećanja na Rome žrtve Drugog svetskog rata, jer je tog datuma 1942. Hajnrih Himler izdao naredbu na osnovu koje je iz svih evropskih zemalja, pod okupacijom Italije i Nemačke, deportovano 23.000 Roma u logor Aušvic-Birkenau. Plan nacista predvideo je eliminisanje Roma i Jevreja, isključivo na osnovu rasne pripadnosti, a ne kao ideoloških neprijatelja.

⚠️ Te na bistra!

⚠️ Da se nikad ne zaboravi!