MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA

21. februar je od 1999. međunarodni Dan maternjeg jezika. Proklamovan kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, (danas Bangladešu), jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

Na ovaj dan posebnu pažnju trebalo bi posvetiti pravu nacionalnih manjina na upotrebu maternjeg jezika u školstvu, kulturi, medijima što im omogućava činjenica da je u Srbiji u 42 jedinice lokalne samouprave u službenoj upotrebi oko 10 jezika nacionalnh manjina. Uglavnom  u Vojvodini.

Članice organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) obeležavaju taj dan kako bi ukazale na značaj poštovanja osnovnog  ljudskog prava, a to je ono koje nam obezbeđuje da možemo u svim prilikama da se koristimo svojim maternjim jezikom, a time i da negujemo jezičku kulturu zajednice kojoj pripadamo.