Na Staroj planini organizovan dvodnevni radni sastanak za administratore sajta Romska platforma

U periodu od 16. do 18. jula na Staroj planini održan je dvodnevni radni sastanak sa predstavnicima Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), kao i sa predstavnicima partnerskih organizacija, Udruženje romskih studenata iz Novog Sada (URS), Udruženje Društvo Roma iz Zaječara (UDR) i Romani Asvin iz Kruševca (RA).

Tokom dvodnevnog radnog sastanka koncept je bio posvećen razmeni iskustva između administratora sajta u borbi protiv diskriminacije i nasilja nad Romima, kao i predstavljanje primera iz prakse. Tim povodom administratori sajta Romska platforma imali su prilike da nauče kako raditi u Word Press-u i postavljati vesti na samoj stranici.

Romska platforma je projekat čiji je cilj da aktivno prikuplja i objavljuje informacije o slučajevima kršenja ljudskih prava nad pripadnicima romske zajednice u Srbiji, kao i da pruži podršku Romima i Romkinjama čija su prava ugrožena.