Novi zakon u Rumuniji drakonski sankcioniše napade na Rome

Rumunski Parlament je u decembru 2020. godine usvojio Zakon koji će „verbalne i fizičke“ napade na Rome kažnjavati zatvorom u trajanju od tri meseca do 10 godina. Zakon je usvojen većinom glasova poslanika. Nakon što rumunski predsednik Klaus Johanis potpiše zakon, on će stupiti na snagu objavljivanjem u vladinom glasniku. Kada se to dogodi, svi oni koji budu proglašeni krivim zbog „osnivanja ili učestvovanja u organizacijama koje promovišu antiromski sentiment“ suočiće se sa kaznama zatvora u trajanju do 10 godina. Distribucija antiromskog materijala ili sadržaja može poslati krivce u zatvor na pet godina a „javna promocija antiromskih stavova, sadržaja ili doktrina“ biće kažnjavana sa do tri godine zatvora.

 

„Zakon za prevenciju i borbu protiv anticiganizma“, kako se zvanično naziva, definiše anticiganizam kao „percepciju Roma kojom se izražava mržnja prema njima“, takođe i kao „verbalna ili fizička manifestacija motivisana mržnjom prema Romima“ koja je usmerena protiv pripadnika zajednice, njihove imovine, institucija, vođa ili njihove tradicije i kulture. U Rumuniji se na poslednjem popisu više od 600 hiljada građana, ili nešto više od 3 % ukupne populacije od 19 miliona, izjasnilo kao pripadnici romske zajednice, iako su nezvanične procene o broju Roma u ovoj zemlji značajno veće. Govor mržnje prema Romima je do nedavno bio uobičajena pojava u javnom diskursu u toj državi. Ponižavajući izrazi i rasistički diskursi protiv pripadnika romske nacionalne manjine još uvek su česti na društvenim mrežama i u privatnoj komunikaciji.