Održana druga promocija projekta „Prijavi, ne ćuti!“

Na Medjunarodni dan ljudskih i manjiskih prava 10.12.2021. godine u prostorijama Timočkog omladinskog centra iz Zaječara, održana je promocija projekta „Prijavi, ne ćuti!“, koju su sproveli članovi Udruženja Društvo Roma.
Projekat „Prijavi, ne ćuti!“ ima za cilj da unapredi rad Romske platforme kao vid alata u efikasnoj borbi protiv diskriminacije na osnovu etničkog porekla i nacionalne pripadnosti i da kroz obilazak romske zajednice na terenu, motiviše i ohrabri žrtve nasilja da aktivno prijavljuju slučajeve diskriminacije ili kršenja ljudskih prava putem sajta.

Kroz projekat će ukupno biti obuhvaćeno 15 gradova u kojima će se održati infosesije o Romskoj platformi i diskriminaciji.
Sam projekat traje šest meseci, a podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u okviru Javnog poziva „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“