Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predao skupštini Srbije redovni izveštaj za 2021. godinu

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predao je Narodnoj skupštini Republike Srbije dvanaesti, Redovni godišnji izveštaj u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2021. godinu, u skladu sa zakonom. Najveći broj pritužbi građana odnosio se na diskriminaciju po osnovu zdravstvenog stanja, pola i starosnog doba, a kada je reč o oblastima najviše pritužbi podneto je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili na poslu kao i protiv organa javne vlasti.

I 2021. godinu obeležila je aktuelna zdravstvena kriza, a najveća pažnja bila  je posvećena imunizaciji stanovništva koja je bila dobro organizovana uz jednaku dostupnost vakcina svim građanima. Povereniku su se građani obraćali kako u vezi sa imunizacijom tako i u vezi sa KOVID sertifikatima. Poverenik je pratio stanje u pogledu proporcionalnosti uvedenih mera zaštite uz postupanje i odgovaranje građanima na postavljena pitanja u pojedinačnim slučajevima.

Povereniku se tokom godine obratilo 3 200 građana koji su očekivali pomoć i podršku u ostvarivanju različiti prava i usluga. Postupak je vođen u 1372 predmeta. Po  donetim preporukama postupljeno je u 88% slučajeva, što pokazuje da se trend postupanja po preporukama, nastavlja.

U toku 2021. godine Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Narodnoj skupštini predstavio je i dva posebna izveštaja, Poseban izveštaj o diskriminaciji starijih i Poseban izveštaj o diskriminaciji dece, koji zajedno sa Posebnim izveštajem o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja iz 2019. godine, uglavnom  predstavljaju zaokruženi pregled stanja svih starosnih grupa stanovništva po različitim osnovima diskriminacije.

Izvor vesti – http://ravnopravnost.gov.rs/poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-predao-skupstini-srbije-redovni-izvestaj-za-2021-godinu/