Predstavnici Udruženja „Društvo Roma” Zaječar u saradnji sa volonterima i TOC-om održali forum „Manipulacijom do diskriminacije”

Zainteresovani mladi ljudi mogli su ovom prilikom da saznaju više o diskriminaciji i vršnjačkom nasilju, a da ujedno i nauče nešto novo. Forum je bio interaktivnog karaktera.

U okviru foruma organizovane su edukativne radionice na temu diskriminacije i tolerancije, koje su realizovali dvoje iskusnih omladinskih radnika – Tatijana Marikanović i Darko Nikolić. Tokom prvog dela foruma omladinski radnici govorili su na temu diskriminacije, dok su u drugom delu foruma diskutovali sa prisutnima o realizovanim radionicama, kao i o posledicama diskriminacije po mentalno zdravlje mladih koji su žrtve diskriminacije. Sa mladima se razgovaralo i o servisima i o savetovalištima koja su trenutno dostupna njima.

Cilj foruma je da se da se kroz direktan razgovor sa mladima radi na osmišljavanju predloga novih servisa ili unapređenja postojećih, a koji bi mladima pomogli u rešavanju problema koje imaju ili koje budu imali.

Forum je sproveden u okviru projekta „Perspektiva za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji”, koji se realizuje u okviru Nemačke razvojne saradnje sprovodi Deutsche Gesellschaft mr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine.