Promocija projekta „Prijavi, ne ćuti!“

U periodu od 13. – 14. novembra u Vrnjačkoj banji održan je dvodnevni trening za članove Romske platforme na temu „Koliko znaš o diskriminaciji?“. Cilj treninga je bio upoznavanje učesnika na temu projekta „Prijavi, ne ćuti!“, koji će se sprovoditi u 15 opština na teritoriji Republike Srbije, radi održavanja infosesija, kao i povećanja vidljivosti Romske platforme, kao jedan vid alata za borbu protiv diskriminacije.

Vodeća organizacija ovog projekta je Udruženje Društvo Roma iz Zaječara, gde su partneri na projektu Udruženje romskih studenata iz Novog Sada i Udruženje Romani Asvin iz Kruševca.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a u okviru javnog poziva „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu“.