Promocija romske platforme u Novom Sadu

Javni događaj predstavljanja romske platforme odžao se 26. maja od 11-13h u zajedničkoj organizaciji  Ombudsmana APV, Udruženja romskih studenata I National Democratic Institute (NDI) u Sali Pokrajinskog Ombudsmana u Novom Sadu.

Dogadjaju je prisustvovalo 40 predstavnika romske zajednice, drugih organizacija I institucija sa područja Vojvodine.

Dogadjajom je moderirao Pokrajinski zaštitnik gradjana prof. dr Zoran Pavlović. Sa 4 izlagača, predstavnika Ombudmana APV I Pokrajinskog sekretarijata za nacionalne manjine,administrator romske platforme Alma Kajtazi predstavila je romsku platformu. Na javnom dogadjaju govorilo se o nivou ostvarenosti kolektivnih prava Roma u APV poput prava na službenu upotrebu jezika, prava na informisanje na maternjem jeziku I očuvanje kulturnog nasledja.