Romi širom sveta obeležavaju 8. april kao Svetski dan Roma

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima s kojima se Romi suočavaju.Međunarodni dan Roma  službeno je ustanovljen je 1990. godine u poljskom gradu Serocku, u znak sećanja na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan u Londonu od 04. do 08. aprila 1971. godine.

Na prvom međunarodnom kongresu Roma, održanom u Londonu 1971. godine,  za romsku himnu proglašena je pesma “Đelem – đelem” (romski: Išao sam, išao), a ustanovljena je i zastava plavo-zelena boje,  s crvenim točkom u sredini, kao simbolom napretka i pokreta, ali i migracije Roma tokom istorije.Romska zajednica predstavlja najveću etničku manjinu u Evropi, gde prema nekim procenama živi između 10 i 12 miliona Roma i Romkinja. Pobošljanje položaja Roma i Romkinja deo je evropske političke agende. Okvir Evropske unije za nacionalne strategije za integraciju Roma i Romkinja do 2020. godine predstavlja dokument kojim se članice EU i zemlje kandidati pozivaju da pojačaju napore ka obezbeđivanju jednakog pristupa osnovnim pravima i potpune uključenosti Roma i Romkinja u društvo. I pored toga što je poslednjih godina mnogo učinjeno na poboljšanju položaja Roma, oni su još uvek najdiskriminisanija društvena grupa u Evropi.Romska zajednica  i dalje se suočava sa višestrukom diskriminacijom i marginalizacijom u zemljama širom Evrope, pa i u Srbiji. Romi su i dalje najugroženija grupa,oni se i dalje suočavaju sa teškim uslovima za život i diskriminacijom u pristupu socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju.