Udruženje ,,Društvo Roma Zaječar“ u okviru Romske platforme, organizuje skup pod nazivom ,,Romska platforma- internet sajt u borbi protiv diskriminacije“

Romska platforma organizuje drugi po redu događaj radi povećanja vidljivosti platforme u medijima, a ovaj put organizatior je Udruzenje Drustva ROMA Zajecar

Događaj će se održati 16. juna, 2022. godine u restoranu Palas u Zaječaru, adresa Vojvode putnika 16 sa početkom u 12h.

Cilj događaja je upoznavanje celokupne javnosti, medija, institucija, organizacija i ostalih zainteresovanih sa dosadašnjim radom i mogućnostima Romske platforme.

Pored primarnog cilja, biće reči i o problemima sa kojima se suočava romska zajednica u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i mogućnostima rešavanja njihovih problema putem Romske platforme.