„Romska platforma – mehanizam u borbi protiv diskriminacije“

Udruženje romskih studenata u okviru Romske platforme, organizuje skup u saradnji sa Ombudsmanom gde će se još jednom predstaviti projekta Romske platforme.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Udruženjem romskih studenata organizuje u četvrtak, 26. maja 2022. godine skup pod nazivom „Romska platforma – mehanizam u borbi protiv diskriminacije“.

Primarni cilj skupa je promocija „Romske platforme“ – internet platforme na kojoj se mogu objavljivati /prijavljivati slučajevi ugrožavanja ostvarivanja ljudskih prava pripadnika romske populacije.

Pored primarnog cilja na skupu će se govoriti i o drugim temama od značaja za romsku nacionalnu manjinu kao što su obrazovanje, medijsko izveštavanje i institucionalni mehanizmi za ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina.

Skup će se održati u četvrtak 26. maja 2022. godine od 11.00- 13:00 časova u Novom Sadu.