Saopštenje Alijanse protiv diskriminacije Roma povodom slučaja napada romske zajednice u Turekovcu

Obraćamo se Vama kao Alijansa protiv diskriminacije Roma, povodom napada koji se desio u Turekovcu rano jutros, u kome su napadnuti Romi. Grupa mladića sa fantomkama na glavi, palicama, noževima i boksevima napala je Rome u periodu između 1 i 1:30 časova. Prema rečima napadnutih Roma, mladići su im porazbijali prozore i ulazna vrata na kućama, kapije i vređali na nacionalnoj osnovi.

Ovim putem želimo da izrazimo našu duboku zabrinutost zbog ovog događaja i osudimo sve oblike nasilja i diskriminacije prema bilo kojoj etničkoj ili bilo kojoj drugoj grupi ljudi. Aliljansa protiv diskriminacije Roma osuđuje ovaj napad i stoji uz romsku zajednicu.

Napominjemo da ovo nije prvi napad na romsku zajednicu u Turekovcu, i da su se slični incidenti događali i ranije. Ovo ukazuje na ozbiljan problem diskriminacije i nedostatak adekvatne zaštite za romsku zajednicu.

Policija je izašla na lice mesta i uzela izjave od oštećenih. Prema saznanju iz Policijske uprave Leskovca, slučaj je predat Tužilaštvu Osnovnog suda u Leskovcu.

Ovaj napad predstavlja ozbiljan prekršaj ljudskih prava i diskriminaciju prema romskoj zajednici. Pozivamo nadležne organe da istraže i procesuiraju sve počinioce ovog napada i da zaštite romsku zajednicu od daljih incidenata. Takođe, pozivamo vlasti da preduzmu konkretne korake kako bi se sprečili budući napadi i osigurala bezbednost romske zajednice.

Želimo da informišemo javnost da je jedna od članova Alijanse, Romska obnova, saradnja i alternativa (Rosa), iz Leskovca, bila prisutna u naselju i razgovarala s stanovnicima koji su uplašeni i zabrinuti za svoju sigurnost. To je važan korak u pružanju podrške romskoj zajednici i osiguravanju da njihov glas čuje.

Pozivamo Poverenicu za rodnu ravnopravnost građana i sve druge relevantne institucije da reaguju na napad koji se desio u Turekovcu, u kome su napadnuti Romi. Pored toga, pozivamo sve nadležne organe da preuzmu adekvatne mere protiv počinilaca ovog napada i da se garantuje bezbednost i zaštita romske zajednice u Turekovcu i širom Srbije.

Ovo saopštenje šaljemo i medijima u nadi da će ovaj događaj biti adekvatno izveštavan i da će se široj javnosti ukazati na ozbiljnost problema koji i dalje postoji u Srbiji.