Sud potvrdio diskriminaciju nad raseljenim Romima

Presudom Aplacionog suda iz juna 2020. godine, dvoje Roma koji su bili prinudno iseljeni iz svojih domova u naselju Belvil u Beogradu, a potom smešteni u napušteno skladište u Nišu, dobilo je naknadu štete u visini od 2.600 evra sa kamatom.

Posle petogodišnje pravne bitke, Apelacioni sud je zaključio da su tužitelji bili diskriminisani u odnosu na te druge iseljene Rome, kojima je dozvoljeno da ostanu u Beogradu i dobiju podršku lokalne samouprave i države.

U presudi se navodi I da im je povređeno pravo na dom i adekvatan životni standard, odnosno zabrana diskriminacije po mestu prebivališta. Sud se u obrazloženju presude pozvao na međunarodno pravo sadržano u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kao osnovu za obeštećenje tužilaca.

Oko hiljadu Roma iseljeno je 26. aprila 2012. iz neformalnog naselja Belvil a veliki broj njih bio je prethodno interno raseljen sa Kosova. Oni su preseljeni u metalne kontejnere na periferiji Beograda. Budući da su neki od stanovnika imali prijavljeno prebivalište u Nišu, prebačeni su u napušteno skladište, bez vode i struje. Jedan deo porodica preseljen je i u Leskovac, Vranje i Vlasotince, ali su se zbog nemanja adekvatnog smeštaja mahom, u narednih nekoliko meseci, vratili u prestonicu.

U napuštenom skladištu u Nišu je pre osam godina bilo smešteno 10 porodica ali su do danas ostale samo dve najsiromašnije, sa osam članova.