Učenje romskog jezika putem interneta

Ljiljana Mihajlović direktorka Kancelarija za inkluziju Roma APV održala je danas inicijativni sastanak sa organizacijom Be happy work and travel koju je predvodio Ilija Calina, Sivč Nikola i Milorad Popović.

Tema sastanka bila je potencijalna saradnja za stvaranje web app-a za učenje romskog jezika putem interneta. Na obostrano zadovoljstvo ideja je prihvaćena, uz dogovor da se radi na daljem razvoju ovog koncepta. Ovu inicijativu podržala je i poslanica u Skupštini AP Vojvodine Jelena Jovanović.

„Vrlo brzo biće održan i sastanak sa krovnom organizacijom Nacionalni Savet Roma gde ćemo predstaviti i prezentovati celokupnu ideju predsedniku Dalibor Nakic i stručnim licima iz sektora obrazovanja. Uz stručnost ljudi iz IT sektora naše organizacije i ljudi iz romske zajednice koji su adekvatni, stručni i akreditovani za pripremu celokupne ideje kao i prilagodljivost konceptnog pristupa, krećemo u pripremu projektnog predloga“ izjavio je za ROMinfomediu Milorad Popović jedan od inicijatira ove ideje.

 

Izvor vesti : https://rominfomedia.rs/2023/01/09/ucenje-romskog-jezika-putem-interneta/