Najčešća pitanja

Zašto da na ovoj Platformi prijavim slučaj kršenja nekog ljudskog prava?

1. Zato što time doprinosiš većoj vidljivosti problema sa kojima se Romi i Romkinje suočavaju, a time se povećava šansa da se takvi problemi sistemski reše i da ih bude manje.

2. Zato što ti predstavnici romskih organizacija koje upravljaju Platformom mogu pružiti savet ili podršku da svoj problem predstaviš odgovarajućoj instituciji kako bi se on rešio.

Zašto je potrebno da ostavim određene podatke u obrascu za prijavu slučaja kršenja nekog od ljudskih prava?

Podaci koje je obavezno uneti u obrazac za prijavu pomažu da se stekne osnovna slika o tome šta se desilo, kakva vrsta kršenja ljudskih prava je u pitanju i da se dalje istraži slučaj. Ostavljanjem broja telefona ili-i mejla, daješ priliku da te administratori Platforme kontaktiraju i saznaju više o samom slučaju, što povećava šansu i da njihovi saveti i podrška za rešavanje problema budu što bolji. Bez ostavljanja kontakt informacije, administratori te ne mogu kontaktirati.

Zašto je potrebno da me administratori Platforme kontaktiraju nakon prijave slučaja kršenja nekog od prava?

Jedna od uloga administratora Platforme je da u direknom kontaktu sa osobom koja je prijavila slučaj dođe do dodatnih informacija koje pomažu da se prvo proveri istinitost prijave, kao i da se obezbede sve potrebne informacije na osnovu kojih se dalje daje savet ili podrška u rešavanju slučaja.

Da li neko može zloupotrebiti ili doći u posed podataka koje sam naveo/la u obrascu ili dao/la kada me je neko od administratora Platforme naknadno kontaktirao?

Podaci koji se prikupe kroz popunjavanje obrasca prijave slučaja i tokom kontakta sa administratorima Platforme se čuvaju u bazi podataka koja je posebno napravljena za potrebe ovog projekta i zaštićena, a koja se nalazi na serverima koji ispunjavaju visoke sigurnosne standarde. Pristup bazi podataka ima vrlo mali broj ljudi koji u ulozi administratora Platforme vode ovaj projekat. U praksi, samo administrator koji vas je kontaktirao nakon što ste poslali prijavu ima pristup delu baze gde se čuvaju podaci koje ste dali. Podaci se mogu dalje proslediti odgovarajućim institucijama samo ako ste za to prethodno dali pisanu saglasnost.

Kakvu vrstu podrške mogu da očekujem?

U ovoj fazi projekta, od administratora Platforme možete dobiti savet kako da dalje postupite ili podršku da se slučaj prosledi odgovarajućoj instituciji. U zavisnosti od konkretnih okolnosti, možemo pomoći i da slučaj dobije veću medijsku pažnju ili veću podršku romske ili šire zajednice. U nekoj od kasnijih faza projekta, postojaće mogućnost da se osobama čija su ljudska prava ugrožena pruži konkretna pravna ili psihološka podrška.

Zašto se slučaj koji sam prijavio/la vodi kao odbačen?

Prijavljeni slučaj kršenja ljudskih prava nad Romima administrator može da označi kao odbačen ako ne postoji mogućnost da se utvrdi istinitost navoda iz prijave ili se utvrdi da navodi nisu tačni.