Institucionalna diskriminacija romske nacionalne manjine u ostvarivanju kolektivnih prava

Skupština AP Vojvodine na sednici 21. marta 2008. godine osnovala je 5 zavoda za kulturu sledećih nacionalnih manjina: Madjarske, Slovačke, Rusinske, Hrvatske i Rumunske (Službeni list AP Vojvodine 7/2008). Takodje, na sednici Skupštine AP Vojvodine održanoj 22. maja 2014. godine donesena je odluka uvodjenju jezika navedenih nacionalnih manjina u službenu upotrebu u organima uprave AP Vojvodine.
Romska nacionalna manjina je 2008. godine -kada je Skupština Ap Vojvodine izglasala odluku o osnivanju zavoda- bila brojnija po popisu iz 2002. godine od 4 navedene nacionalne manjine u Republici Srbiji, odnosno od jedne od navedenih u AP Vojvodini (Rusinske). Pa ipak, Romi nisu dobili zavod za kulturu.
Popisom iz 2011. godine brojnost Roma u odnosu na 5 navedenih nacionalnih manjine dodatno je povećana u korist Roma. Poslednjim popisom iz 2011. godine Romi ne samo da ostaju najbrojnija nacionalna manjina u Srbiji posle Madjara, nego i u Vojvodini postaju brojniji i od rusinske i od od rumunske nacionalne manjine.Pa ipak romska nacionalna manjina ne samo da nije dobila Zavod za kulturu, nego je romski jezik izostavljen iz službene upotrebe organima AP Vojvodine odlukom na sednici Skupštine AP Vojvodine od 22.maja 2014 (Službeni list AP Vojvodine 20/2014)
Ovaku nejednaku manjinsku politiku koju AP Vojvodina primenjuje prema romskoj nacionalnoj manjini u odnosu na druge nacionalne manjine smatramo instifucionalnom diskriminacijom. Zbog toga smo dana 21.novembra 2021. godine podneli pritužbu Zaštitniku gradjana AP Vojvodine.

Etnički sastav Srbije I AP Vojvodine popisi 2002. i 2011 godine*

Nacionalna manjinaPopis 2002. SrbijaPopis 2002. VojvodinaPopis 2011. SrbijaPopis 2011. Vojvodina
Madjari293,299290,207253,899251,136
Romi108,19329,057147,60442,391
Hrvati70,60256,54647,03357,900
Slovaci59,02156,62752,75050,321
Rumuni35,57630,41929,33225,410
Rusini15,90515,62614,24613,928

*Izvor: Statistički zavod Republike Srbije : https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3102010403?languageCode=sr-Latn, https://publikacije.stat.gov.rs/G2002/Pdf/G20024001.pdf

 

Status: U procesu
Region: Vojvodina
Nad kime je došlo do kršenja ljudskih prava: Cela romska zajednica
Vrsta prekršenog ljudskog prava: Diskriminacija
Ko je prijavio slučaj: Romska organizacija/udruženje
Starost žrtve: /