Male i velike pobede

Presuda u korist Roma

Presuda u korist Roma

Makedonski sud presudio je u korist 24 romske porodice iz Kočana nakon što je ERRC ponovo pokrenuo njihov slučaj diskontinuiteta lokalne opštine.U presudi se navodi da su loši životni uslovi koje porodice trpe rezultat toga što im opština uskraćuje šansu za pristojan...

Sud potvrdio diskriminaciju nad raseljenim Romima

Presudom Aplacionog suda iz juna 2020. godine, dvoje Roma koji su bili prinudno iseljeni iz svojih domova u naselju Belvil u Beogradu, a potom smešteni u napušteno skladište u Nišu, dobilo je naknadu štete u visini od 2.600 evra sa kamatom. Posle petogodišnje pravne...

Sud potvrdio: MUP diskriminisao supružnike Rome

Viši sud u Beogradu doneo je u julu 2020. godine presudu kojom je utvrđeno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije diskriminisalo supružnike romske nacionalnosti koji su 2017. godine maltretirani u prostorijama policije, nakon što su prijavili da im je...