Jezički neprikladno pominjanje Roma na spomeniku

U Novom Sadu, na Keju žrtava, početkom sedamdesetih godina XX veka je podignut spomenik „Porodica” kao sećanje na žrtve novosadske racije (21-23.01.1942.) tokom koje je okupator ubio oko 1.400 Jevreja, Srba, Roma i pripadnika drugih naroda. Na spomen ploči koja je postavljena kao deo spomenika, pominje se uz ostale stradale narode i „stradanje Cigana”, što je neprihvatljivo u savremenom društvu i potpuno jezički neprikladno kao način da se stavi naglasak na stradanje Roma tokom Drugog svetskog rata. Na taj problem su predstavnici Roma ukazivali više puta, kako u kontaktu sa lokalnim institucijama, tako i putem medija. Administratori Romske Platforme su u cilju rešavanja ove situacije kontaktirali Zavod za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, a predlog da sporni natpis zameni sa „stradanje Roma” je u razmatranju. Romska Platforma će nastaviti da prati ovaj slučaj i da se angažuje sve do promene natpisa.

Status: U procesu
Region: Vojvodina
Nad kime je došlo do kršenja ljudskih prava: Cela romska zajednica
Vrsta prekršenog ljudskog prava: Drugo
Ko je prijavio slučaj: Romska organizacija/udruženje
Starost žrtve: /