Uvrede i diskriminacija prema romskom profesoru i muzičaru

U poznatoj beogradskoj kafani (sva imena i prateći podaci su poznati administratorima Platforme), bend koji svira je kao zamenu za jednog svog muzičara angažovao profesora violine, pripadnika romske zajednice. Na kraju večeri, menadžer kafane se obratio šefu benda u prisutstvu romskog violiniste rečima „ne morate dolaziti ni sutra ni ubuduće, ja sam rekao da Cigane necu da vidim kafani a ti si ga ipak doveo“. Administratori Romske Platforme su stupili u kontakt sa profesorom kako bi mu pružili podršku i saznali više o slučaju sa ciljem pokretanja procedura protiv diskriminatornog ponašanja i vređanja po nacionalnoj osnovi. Administratori su takođe pokušali da stupe u kontakt sa menažerom kafane ali bez uspeha. S obzirom da je slučaj dospeo u medije i da je privukao pažnju javnosti, menadžer kafane se u više navrata izvinio profesoru, nakon čega je violinista odlučio da ne pokreće proces niti da svedoči o ovom slučaju. Iako ovakvo neprimereno ponašanje nije dobilo svoj epilog pred institucijama, smatramo da je pritisak javnosti i sama mogućnost da menažder bude kažnjen za iznetu uvredljivu reč i diskriminatorno ponašanje napravilo određenu pozitivnu promenu: verujemo da će se pomenuti menadžer u budućnosti pažljivije odnositi prema pripadnicima romske zajednice, kao i da će ovaj primer uticati na umanjenje broja sličnih pojava u društvu u Srbiji.

Status: Rešen
Region: Zapadna i Centralna Srbija
Nad kime je došlo do kršenja ljudskih prava: Pojedinac
Vrsta prekršenog ljudskog prava: Diskriminacija
Ko je prijavio slučaj: Romska organizacija/udruženje
Starost žrtve: Više od 30 godina