#deoekipe
Inspirativne devojčice: Vizionarke budućnosti

jul 24, 2023

Dragi čitaoci,

Danas želim da podelim sa vama jedno predivno iskustvo koje mi je probudilo veru u ljude i pokazalo koliko su romske devojčice ne samo pametne i obrazovane, već i sposobne da inspirišu druge Rome i Romkinje da ostvare svoje snove kroz programe mentorstva i edukacije.

Kao mentorka na programu za podršku omladinskim idejama imala sam priliku da upoznam nekoliko devojčica Romkinja koje su deo programa SIA. Njihove priče su me duboko dirnule i motivisale da se aktivno uključim u njihovu, u prvo vreme, neformalnu grupu, a kasnije registrovano udruženja, a da danas pišem o inkluziji i važnosti pružanja prilika za obrazovanje svima.

Jedna od devojaka koju sam upoznala je Alma. Alma je bila izuzetno talentovana i zainteresovana za ljudska prava i zaštitu slabijih. Međutim, zbog raznih predrasuda i ograničenja sa kojima se suočavaju Romi i Romkinje, njene šanse da razvije svoj potencijal bile su veoma ograničene. Kroz program mentorstva i podršku koje je dobila, Alma je uspela da prebrodi prepreke i upiše Pravni fakultet. Njen uspeh nije samo lični trijumf, već je postao inspiracija za druge devojčice u njenoj zajednici da slede svoje snove i ostvare svoj puni potencijal.

Još jedna devojčica koju sam imao/la priliku da upoznam je Anita. Anita je oduvek bila strastvena prema umetnosti. Međutim, s obzirom na to da umetnost često nije smatrana „praktičnim“ izborom za Romkinje, ona je suočena s otporom i nerazumevanjem svoje okoline. Kroz podršku pre svega svoje starije sestre i programa edukacije, Anita je uspela da pronađe hrabrost da sledi svoju strast. Danas završava studije arhitekture i inspiracija je mnogim mladim Romima i Romkinjama koji se bore s predrasudama i stereotipima.

Ove divne devojčice, zajedno s mnogim drugima koje sam upoznala, pokazale su mi koliko je inkluzija ključna za razvoj i napredak svake zajednice. Njihova hrabrost, snaga i upornost svakodnevno me inspirišu i motivišu da se borim za pravedniju i jednakiju budućnost.

Kroz programe mentorstva i edukacije, mlade Romkinje dobijaju priliku da se izraze, da razvijaju svoje talente i da pokažu svetu svoj puni potencijal. To je ne samo korisno za njih same, već i za celokupno društvo koje dobija obrazovane, motivisane i perspektivne pojedince koji mogu doprineti svojoj zajednici na mnogo načina. Zato je mnogo važan program udruženja Romani Asivn koji spaja mlade Rome i Romkinje sa studentima ili diplomcima, koji mogu da im pomognu u radu.

Verujem da je naša zajednička odgovornost da podržimo programe koji promovišu inkluziju, mentorstvo i edukaciju za sve Rome i Romkinje, posebno za mlade devojčice. Samo tako možemo graditi društvo koje ceni i podržava sve svoje članove, bez obzira na njihovo etničko poreklo ili rod.

Hajde da zajedno radimo na stvaranju inkluzivnog društva u kojem će svaka romska devojčica imati priliku da ostvari svoje snove, da bude obrazovana i da motiviše druge.