#deoekipe
IZAZOVI ROMSKOG IDENTITETA – POGLED ISPOD POVRŠINE

maj 28, 2024

Bojana Novaković je poznata srpsko- australijska holivudska glumica koja je postigla veliki uspeh u Holivodu.  Poznata je po ulogama u filmovima poput ,, Devet života’’, ,, Drag me to Hall’’ i ,, The Little Death’’ , kao i serijama ,, Shameless’’ , i ,, Instinct’’. Osim svoje  glumačke karijere, Bojana je poznata i po svom humanitarnom radu i angažovanju u borbi za prava žena i LGBT zajednice. Takođe, aktivno učestuje u protestima protiv Rio Tinta.

Bojana Novaković: ,,Verujem da je rad Romkinja sa kojima sarađujem od suštinskog značaja za dobrobit svih žena u Srbiji. Kada se zalažemo za najugroženije, činimo dobro i sebi i drugima. Nepodržavanje najugroženijih može imati negativne posledice po sve nas, kao što nam to istorija jasno pokazuje. Zbog toga je važno da slušamo i podržavamo rad Romkinja kao ključni deo društvenih promena’’.

Unutar Roma: Različiti identiteti, jedna zajednica

,, Viđanje romske zajednice je kompleksno pitanje. Mislim da je važno razumeti  da romska zajednica nije homogena grupa već da čini raznoliku populaciju sa različitim verskim, kulturim, i socijalnim identitetom. Diskriminacija prema Romima često proizilazi iz nedovoljnog razumevanja o njihovom identitetu. Umesto da se Romi posmatraju kao homogena grupa, trebalo bi ih posmatrati kao pojedince sa različitim identitetima. Ova šarolikost je važna za razumevanje  istorije Roma širom sveta, uključujući i Srbiju. Smatram da je bitno da se više pažnje posveti raznolikosti unutar romske zajednice kako bi se izbegle predrasude i stereotipi.“

Romi u svetu, fokus na Evropi i šire

,, Kada razmišljam o Romima, obično se fokusiram na njihovu prisutnost u Evropi, počevši od Egipta pa naviše. Retko razmišljam o Romima koji žive u četvrtima poput Čikaga gde se ja nalazim ili Njujorka, iako znam da ima mnogo Roma širom sveta. Nisam dovoljno upućena u situaciju van Evrope i istoriji Roma nakon Drugog svetskog rata.“

Romska zajednica izazovi identiteta i integracije

,, Romi širom sveta, kao i oni u Srbiji, suočavaju se sa sličnim izazovima kada je u pitanju njihov položaj u društvu. Finansijska situacija,  proces integracije, očuvanje kulturnog identiteta i pitanje samoopredeljenja ključni su faktori koji utiču na njihov status. Paralele između iskustva Roma i Jevreja u istoriji su primetne, posebno kada su u pitanju traumatični događaji i promene u društvenom i političkom kontekstu. Nasleđe i istorijski kontekst imaju značajan uticaj na savremeni položaj Roma širom sveta. Različiti pristupi unutar same romske zajednice ka integraciji, očuvanju identiteta i samoopredeljenju zahtevaju poštovanje različitih mišljenja i potreba. Kroz dijalog i razumevanje različitih stavova Roma u različitim zemljama, moguće je pronaći rešenje koje im omogućava da ostvare željeni život i integrišu se na način koji sami odaberu. Važno je priznati kompleksnost situacije i pristupiti sa empatijom i poštovanjem prema različitim perspektivama unutar romske zajednice.“

Prikaz Roma u društvu između stereotipa i stvarnosti

,, Kako drugi vide romsku zajednicu, a kako je ja ne sagledavam. Ako ne poznajem vas, onda ni ne vidim tu zajednicu , ili je posmatram kroz prizmu vlasti. To može biti politizacija siromašnih zajednica Roma ili romantizacija Roma koji sviraju muziku. Govorim sada o Srbiji, ali mislim da se to dešava i u celoj Evropi. Identitet se postavlja kao konvencionalna kutija kako bi društvo moglo reći: ,,  Ovi Romi su super, ovi nisu. Ja volim ove, ove ne volim.’’ Ja ne posmatram Rome na taj način, već smatram da ljudi koji nemaju direktan kontakt sa Romima u svojoj intimnoj sferi, bili oni iz Srbije ili izvan nje, često vide takve katagorije kao uznemiravajuće. Kategorizacija i stereotipi su prisutni, poput ,, oni su super jer sviraju…’’ ili ,, njima je to u krvi…’’.   Postoji veliki problem integracije. U Evropi vidim da se to ne događa, da se Romi kategorizuju – ovi su dobri jer su se integrisali u način života, a ovi nisu. Šta onda raditi? Čini mi se da problem ne leži u samoj zajednici, već u načinu na koji je postavljen. Moj odgovor je protiv sistema u kojem živimo, to ne odgovara meni, a kamoli manjinskim zajednicama.“

Romkinje – stub promena i solidarnosti

,, Kada razmišljam o Romima, to je kao da razmišljam o ljudima uopšte. Imam prijateljice Almu i Anitu koje su mi veoma bliske. Kada razmišljam o njima, važno je priznati njihov identitet kao Romkinje koji je sastavni deo njih samih. Opisujući ih, ističem njihovu kreativnost, zanimljivost i vrednost. Nije ispravno generalizovati o svim Romima na isti način, jer bi to bilo rasistički. Njihova borba je poput drveća čije grane pružaju dobrobit svima. Za unapređenje odnosa između romske zajednice, mene i mog društva, podrška njihovom radu za jednakost i pravdu je ključna. Verujem da je rad Romkinja sa kojima sarađujem od suštinskog značaja za dobrobit svih žena u Srbiji. Kada se zalažemo za najugroženije, činimo dobro i sebi i drugima. Nepodržavanje najugroženijih može imati negativne posledice po sve nas, kao što nam to istorija jasno pokazuje. Zbog toga je važno da slušamo i podržavamo rad Romkinja kao ključni deo društvenih promena.“

Borba za inkluzivnost

,,Diskriminacija koju osobe romskog porekla doživljavaju često je duboko ukorenjena i štetna . Često su ta iskustva van okvira onoga što većina ljudi može da razume ili doživi. Važno je shvatiti da diskriminacija može biti višestruka i da može uključiti ponižavanje identiteta, pola i ličnosti. Često se ova diskriminacija normalizuje, što predstavlja ozbiljan problem. Inicijativa za poboljšanjem položaja Roma u Srbiji su od velike važnosti, iako mnogi ljudi možda nisu svesni dubine problema sa kojima se Romi suočavaju. Važno je osvestiti ove probleme kako bi se stvorila inkluzivnija i pravednija zajednica za sve. ’’

Poverenje kroz autentičnost – Romani Asvin kao stub podrške romskim zajednicama

,, Van Romani Asvin, van te  podrške koju pružam njima ja ne znam dovoljno za romske platforme u Srbiji. Primetila sam da postoji veliki problem gde neke od najpopularnijih romskih zajednica služe kao sredstvo za političku promociju vladajućih stranaka, što je vrlo problematično. Zbog toga ne znam kome da verujem, jer ako ste povezani sa političkim kartelom ili nekom granom kriminalne države, onda je teško pratiti vaš rad i verovati da zaista brinete o zajednici. S druge strane, znam da Romani Asvin zaista brine i da svi koji sarađuju sa  njima imaju autentičnu brigu i rešenja.  Zbog toga se fokusiram na njihov rad, i podržavam ih.“

Aktivizam za jednakost

,, Mi koji mislimo da imamo privilegije u društvu moramo braniti prava svih manjina da ne budu izloženi nasilju. Inače, će se sve to jednog dana vratiti nama. Sistem države će se na kraju okrenuti prema takvim ljudima jer je zasnovan na moći, novcu i rastu profita, a taj rast je moguć samo ako je što više ljudi pod kontrolom tog sistema. Važno je da ljudi budu svesni toga. Vaš angažman u podršci romskoj zajednici je vrsta aktivizma koja je izuzetno važna. Vaša podrška zajednici i aktivistima omogućava Romima da donesu odluke za sebe i da izaberu svoj put na tržistu rada.“

Podrška promenama

,, Ne mogu davati savete romskoj zajednici, ali mogu pohvaliti one koji ne veruju u trenutni sistem i pokušavaju da stvore nove načine organizacije društva. Maštam  o novim idejama i sarađujem sa prijateljima kako bismo stvorili nove načine organizovanja zajednice. Podržavam sve koji žele da ruše sistem i posebno cenim napore u obrazovanju romske dece. Za one koji ne mogu direktno uticati na promene, savetujem im da podrže one koji se bore protiv sistema. Sa druge strane, oni koji aktivno ruše sistem treba da podrže one koji teže ka novim oblicima suživota. ‘’

Novinarka:

Teodora Stanković