#deoekipe
PUT OD OBRAZOVANJA DO POSLA

jul 24, 2023

Svetlana Cvetanovski je uspešna Romkinja, diplomirana pravnica koja će nam podeliti svoju priču o njenom putu  ka obrazovanju i uspehu.

Nakon završene srednje škole, odlučila sam da upišem Pravni fakultet na Megatrend univerzitetu. Ono zbog čega sam želela da nastavim svoje obrazovanje jesu situacije koje su mi se dešavale tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. U ovom periodu, tokom mog školovanja, uvek je postojala diskriminacija na osnovu moje boje kože. Dešavalo mi se prilikom odgovaranja da kod istog profesora uvek imam nižu ocenu i nikako veću, iako sam znala sve kao i svi ostali učenici u razredu. Iz ovog razloga sam odlučila da nastavim svoje školovanje, kako bih dokazala da mogu više od onog što pojedinci misle. 

Kao prvi korak ka uspehu je obrazovanje, a kao drugi korak koji sledi jeste praksa i sam rad na sebi. Nakon upisa fakulteta, odlučila sam da krenem da volontiram u kancelariji ,,Udruženja Društva Roma” iz Zaječara. Moj tadašnji rad u kancelariji se svodio na rad sa strankama, rad na terenu, kao i u vođenju administrativnih poslova. Administrativne poslove koje sam završavala jesu pisanje molbi, zahteva, potvrda vezane za stipendije koje izdaje to Udruženje. 

Na ovaj korak sam se odlučila  kako bi motivisala druge romske učenike/ce iz osnovnih i srednjih škola, ali i one starije koji studiraju visoke škole ili fakultete da ni u jednom trenutku ne odustaju od svojih snova i da to što su drugačije boje kože, verske pripadnosti, nikad ne treba da im bude prekretnica u životu.  

Završila sam Pravni fakultet, ojačala sam, radila sam radionice sa mladima, motivisala sam druge da veruju u sebe.  Kao vrh cilja je moje zapošljenje u struci, a u tome me nije omela ni  jedna vrsta diskriminacije.