#deoekipe
SNAŽNE ŽENE – GLAS ZA PROMENE

mar 27, 2024

Ana Saćipović iz Niša je direktorka udruženja Romkinja Osvit, u okviru koga radi licencirani SOS telefon za žene i decu žrtve partnerskog i porodičnog nasilja na romskom i srpskom jeziku. Iako je po profesiji novinarka, Ana je prepoznala sebe u oblasti zaštite i prevencije nasilja nad ženama i devojčicama, kao i zaštite ugroženih kategorija građana od diskriminacije. Ana ističe da je to poziv  koji je, pored  njenog profesionalnog obrazovanja, ispunjava i kojim se bavi.

Svi zaslužuju jednake šanse

,,Diskriminacija je duboko ukorenjena u našem društvu, čak i u 21. veku. Pogođeni su ne samo Romi i Romkinje već i žene sa sela, osobe sa invaliditetom, LGBT populacija, siromašni građana. Patrijarhalni stereotipi i predrasude i dalje uzrokuju različite oblike diskriminacije u našoj zajednici.’’

Anino iskustvo tokom bavljenja ovim poslom  pokazuje da se čak unutar romske zajednice primećuje diskriminacija.

 ,,Sve nam to ukazuje na potrebu da, kao organizacije koje se bave ljudskim pravima, istaknemo neprihvatljivost takvog ponašanja. Naš cilj je da podstaknemo celo društvo, posebno romsku zajednicu, da odbaci takvo ponašanje i da shvati da je u savremenom društvu važno negovati ljudskost, toleranciju i poštovanje različitosti kako bismo svi uživali u bogastvu koje nam različitost donosi.’’

Glas za promene: Snažne žene korak bliže bezbednosti

,,Veliki broj Romkinja se obraća našem SOS telefonu za pomoć. Četiri hiljada Romkinja je do sada kontaktiralo naš SOS telefon. Od osnivanja, 2005. godine do danas,  ukupno imamo devet hiljada korisnica koje su zatražile pomoć. Sve pripadnice romske zajednice koje su nas kontaktirale su iskusile različite oblike diskriminacije i nasilja. Kada osoba postane žrtva nasilja, često gubi samopouzdanje, prolazi kroz torturu, oseća se nesigurno i uplašeno, bez poverenja u druge i izlaza iz situacije. Pomažemo ženama da ostvare svoje pravo na život bez nasilja. Žrtve se u institucijama često suočavaju sa dodatnom torturom zbog diskriminacije, stereotipa i predrasuda. Naš tim pruža besplatnu pravnu pomoć i podršku u sudskim postupcima, pripremajući korisnice za svedočenje kako bi se izbegla dodatna tortura.’’

Važnost razlikovanja anticiganizma i diskriminacije

,,U nedavnom projektu sarađivali smo sa organizacijom iz Makedonije, pripremajući 6 mladih Roma i Romkinja iz Srbije i 6 mladih Roma i Romkinja  iz Severne Makedonije da postanu treneri za prevenciju diskriminacije. Tokom grupnih razgovora uočili smo da većina mladih ne razlikuje anticiganizam od diskriminacije, što je zabrinjavajuće jer je anticiganizam ozbiljniji oblik diskriminacije sa ozbiljnim posledicama. Važno je shvatiti da anticiganizam predstavlja mržnju prema Romima zbog njihove etničke pripadnosti. U današnjem digitalnom dobu, važno je posvetiti vreme upoznavanju romske zajednice. Deca provode mnogo vremena na telefonima, bilo bi korisno da deo tog vremena posvete svojim vršnjacima romske nacionalnsti u školi. Međusobna interakcija sa različitim ljudima može obogatiti naše živote i učiniti nas humanijim. Tolerancija je vrednost koju treba negovati.’’

Borba protiv diskriminacije: Osnazivanje zajednice kroz edukaciju

,,Svi smo bili žrtva diskriminacije bez obzira na imovinsko stanje, to može zavisiti od okoline u kojoj se krećemo i sa kim dolazimo u kontakt. Uprkos obrazovanju i poslu kojim se bavim,osećam se diskriminisano kada ukazujem na kršenje ljudskih prava ili neadekvatno postupanje institucija. Osobe koje su često diskriminisane imaju ,,šesto čulo’’ koje im omogućava da prepoznaju stereotipe i predrasude kod drugih, čak i kroz nesvesne gestove ili izraze. Borim se protiv diskriminacije pružajući podršku građanima koji su doživeli diskriminaciju, koristeći mehanizme za zaštitu od diskriminacije i pravnu regulativu. Osvit je 2017. godine akreditovao program podrške unapređenja položaja Romkinja za predstavnike ustanova i institucija. Do sada je kroz naše obuke prošlo 800 državnih ustanova širom Srbije, što je rezultiralo poboljšanjem njihovog razumevanja istorije, tradicije Roma, položaja Romkinja u društvu i dr… Ovaj program daje pozitivne rezultate i predstavlja jedan od načina kako možemo uticati na  promenu stavova u društvu kroz upoznavanje sa različitostima.’’

Osnaživanje Romkinja kroz zajednicke radionice i aktivnosti

„Kao specijalizovana organizacija koja se bavi sprečavanjem nasilja, primetili smo da Romkinje nailaze u institucijama na diskriminaciju prilikom traženja zaštite od nasilja. Naš pristup uključuje edukacije o antidiskriminaciji, zakonima, strategijama, merama i aktivnostima, kako za predstavnike institucija tako i za članove romske zajednice. Kroz radionice prilagođene različitim projektima, pružamo informacije i podižemo svest o ovim temama.’’

Jačanje svesti, jačanje zajednice: Obuka za suzbijanje stereotipa

,,Fokusiramo se na obuku državnih službenika koji rade sa Romima i Romkinjama radi prevencije predrasuda i stereotipa, kako bi se suzbila diskriminacija.

Na kraju poručujem, verujte u sebe, budite samouvereni, jer samo tako se možete boriti za svoja prava.’’

Novinarka:

Teodora Stanković