Svedočili ste situaciji ili ste žrtva kršenja ljudskih prava nad Romima?

Slučajevi

Vesti

Ciganko,ciganko prljava

Ciganko,ciganko prljava

Romskoj platformi nedavno se obratila romkinja koja želi da sa nama podeli svoju priču a da pri tom ostane anonimna. „U selu u kojem živimo ima dosta Roma, sva deca idu u školu,ali se učiteljica ne  ponaša isto prema svoj deci. Romska deca su poslednjoj klupi,prvo se...

opširnije
ERRC održao sastanak sa aktivistima

ERRC održao sastanak sa aktivistima

Evropski centar za prava Roma održao je svoj prvi dvodnevni sastanak od 10 do 12 setembra u Atini,Grčkoj.Dvodnevni događaj dao je aktivistima priliku da razgovaraju o širokom spektru tema koje se tiču prava Roma u Evropi. Mrežu za prava Roma čini 25 organizacija za...

opširnije
Digitalno nasilje

Digitalno nasilje

Udruzenje romskih studenata je u sredu 28.septembra u saradnji sa Nacional Democratic Institute odrzalo radionicu na temu Online uznemiravanja. Ucesnici radionice bili su u prilici da usvoje znanja digitalnog nasilja i kako da se od njega zastite. Vrsta nasilja koja...

opširnije

Statistika

  • Diskriminacija
  • Pretnja
  • Govor mržnje
  • Fizičko nasilje
  • Drugo

Vrsta prekršenog ljudskog prava

Broj rešenih slučajeva

Broj prijavljenih slučajeva

Male i velike pobede

Sud potvrdio diskriminaciju nad raseljenim Romima

Presudom Aplacionog suda iz juna 2020. godine, dvoje Roma koji su bili prinudno iseljeni iz svojih domova u naselju Belvil u Beogradu, a potom smešteni u napušteno skladište u Nišu, dobilo je naknadu štete u visini od 2.600 evra sa kamatom. Posle petogodišnje pravne...

opširnije

Sud potvrdio: MUP diskriminisao supružnike Rome

Viši sud u Beogradu doneo je u julu 2020. godine presudu kojom je utvrđeno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije diskriminisalo supružnike romske nacionalnosti koji su 2017. godine maltretirani u prostorijama policije, nakon što su prijavili da im je...

opširnije

Pravni Kutak

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Član 19. Diskriminacija u oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanja Svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom. Zabranjeno je licu ili grupi lica na osnovu njihovog...

opširnije
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

Prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, član 5 glasi: Član 5-  Sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti U skladu sa Ustavom Republike Srbije zajemčenom slobodom izražavanja nacionalne pripadnosti, niko ne sme pretrpeti štetu zbog izražavanja...

opširnije

Fun Fact