ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Član 19. Diskriminacija u oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanjaSvako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom.Zabranjeno je licu ili grupi lica na osnovu njihovog...

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA – član 4.

Prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, član 4. glasi:Organi vlasti u Republici Srbiji u skladu sa Ustavom i zakonom donose propise, pojedinačne pravne akte i preduzimaju mere u cilju obezbeđenja pune i efektivne ravnopravnosti između pripadnika...

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

Prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, član 5 glasi:Član 5-  Sloboda izražavanja nacionalne pripadnostiU skladu sa Ustavom Republike Srbije zajemčenom slobodom izražavanja nacionalne pripadnosti, niko ne sme pretrpeti štetu zbog izražavanja svoje...