Vesti

„Romska platforma – mehanizam u borbi protiv diskriminacije“

„Romska platforma – mehanizam u borbi protiv diskriminacije“

Udruženje romskih studenata u okviru Romske platforme, organizuje skup u saradnji sa Ombudsmanom gde će se još jednom predstaviti projekta Romske platforme. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Udruženjem romskih studenata organizuje u četvrtak, 26....

Romi – sila prirode

Romi – sila prirode

U operi Madlenianum u ponedeljak 16.maja održan je koncert „Romi sila prirode“ koji je održan na 78. godišnjicu ustanka Roma u koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau. U organizaciji koncerta su učestvovali Fondacija otvorenog društva, Evropski romski centar za...

16. Maj – Dan otpora Roma

16. Maj – Dan otpora Roma

16.05.1944 u Koncentracionom Logoru Auschwitz Birkenau, SS stražari odvodili su zarobljene Rome u gasne komore na likvidaciju. Saznavši za tu nameru zatvorenici Romi i Sinti, njih oko 4 hiljade pripadnika, naoružani motkama, metalnim šipkama, cevima, ručno...

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Član 19. Diskriminacija u oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanja Svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom. Zabranjeno je licu ili grupi lica na osnovu njihovog...

Saopštenje za javnost |,,Bre vidi ganci“

Saopštenje za javnost |,,Bre vidi ganci“

Romska platforma osuđuje slučaj govora mržnje i traži od muzičke grupe ,,Partija ujedinjenih fantoma“ da video "Bre vidi ganci" ukloni. Youtube video zapis prstavlja vređanje romske nacionlane manjine, gde Rome proziva kao podmitivu grupu koja na izborima Republike...

Romi širom sveta obeležavaju 8. april kao Svetski dan Roma

Romi širom sveta obeležavaju 8. april kao Svetski dan Roma

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima s kojima se Romi suočavaju.Međunarodni dan Roma  službeno je ustanovljen je 1990. godine u poljskom gradu Serocku, u znak sećanja na Prvi međunarodni kongres...