Vesti

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Član 19. Diskriminacija u oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanja Svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom. Zabranjeno je licu ili grupi lica na osnovu njihovog...

Saopštenje za javnost |,,Bre vidi ganci“

Saopštenje za javnost |,,Bre vidi ganci“

Romska platforma osuđuje slučaj govora mržnje i traži od muzičke grupe ,,Partija ujedinjenih fantoma“ da video "Bre vidi ganci" ukloni. Youtube video zapis prstavlja vređanje romske nacionlane manjine, gde Rome proziva kao podmitivu grupu koja na izborima Republike...

Romi širom sveta obeležavaju 8. april kao Svetski dan Roma

Romi širom sveta obeležavaju 8. april kao Svetski dan Roma

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima s kojima se Romi suočavaju.Međunarodni dan Roma  službeno je ustanovljen je 1990. godine u poljskom gradu Serocku, u znak sećanja na Prvi međunarodni kongres...

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA – član 4.

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA – član 4.

Prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, član 4. glasi: Organi vlasti u Republici Srbiji u skladu sa Ustavom i zakonom donose propise, pojedinačne pravne akte i preduzimaju mere u cilju obezbeđenja pune i efektivne ravnopravnosti između pripadnika...

Održana promocija projekta „Prijavi ne ćuti“

Održana promocija projekta „Prijavi ne ćuti“

U ponedaljak 14 febrauara u prostorijama Udruženja romskih studenata u Novom Sadu održana je promocija projekta "Prijavi ne ćuti".Projekat ima za cilj da unapredi rad romske platforme i da kroz info sesije motiviiše i ohrabri Rome da putem sajta prijave...